Emanuel Swedenborg

Om Emanuel Swedenborg

En gång blev Swedenborg tillfrågad, hur han från att ha varit filosof blev teolog. På samma sätt, svarade han då, ”som fiskare blev Herrens lärjungar och apostlar”. Från ungdomen, förklarade Swedenborg, hade han varit en andlig fiskare, dvs. en forskare som först utforskade naturliga sanningar och sedan kunde få ta del av andliga sanningar, efter förnuftsmässiga lagar. Således menar Swedenborg här, att den som inte vill grundligen utforska naturliga sanningar inte heller är kompetent att utforska de andliga. Förklara nu vad Din undervisning går ut på, blev nästa fråga till Swedenborg. Han svarade: Det är undervisningens två principer: Det finns en Gud och en nödvändig förening mellan människokärlek och tro…

(Sambandet mellan själ och kropp, 20.)

Bild Galleri

Swedenborg Forum & Bibliotek

Swedenborg Forum & Bibliotek i Stockholm. En plats att mötas på för en meningsfull samvaro, för intellektuella eller spirituella samtal, intressanta föredrag, gudstjänster och lärda studier.

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.

Johannesevangeliet 13:34-35

SWEDENBORG ART GROUP, kursledare Tanja Perskaja

Uppkommande Evenemang

Utflykt till Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati
13 okt

Utflykt till Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati

Frescativägen 40 Stockholm, 114 18 Sverige in Naturhistoriska Riksmuseet 15:00
29 apr

Schellings tankesystem

Ölandsgatan 51 Stockholm, 11663 Sverige in Swedenborg Forum 14:30
Lusthuskurs – blue prints
26 jul

Lusthuskurs – blue prints

Krukmakargatan 6 Stockholm, 11851 Sverige in Krukmakargatan 6 15:30
See Alla Evenemang

Senaste Nyheter och Uppdateringar

Fler Nyheter