Om Emanuel Swedenborg

En gång blev Swedenborg tillfrågad, hur han från att ha varit filosof blev teolog. På samma sätt, svarade han då, ”som fiskare blev Herrens lärjungar och apostlar”. Från ungdomen, förklarade Swedenborg, hade han varit en andlig fiskare, dvs. en forskare som först utforskade naturliga sanningar och sedan kunde få ta del av andliga sanningar, efter förnuftsmässiga lagar. Således menar Swedenborg här, att den som inte vill grundligen utforska naturliga sanningar inte heller är kompetent att utforska de andliga. Förklara nu vad Din undervisning går ut på, blev nästa fråga till Swedenborg. Han svarade: Det är undervisningens två principer: Det finns en Gud och en nödvändig förening mellan människokärlek och tro…

(Sambandet mellan själ och kropp, 20.)

Swedenborg Forum & Bibliotek

As for God, his way is perfect. The word of Yahweh is tried. He is a shield to all those who take refuge in him. For who is God, except Yahweh? Who is a rock, besides our God, the God who arms me with strength, and makes my way perfect?

He makes my feet like deer’s feet, and sets me on my high places.

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.

Johannesevangeliet 13:34-35

HNK Stiftelsen

Swedenborg forum innehar en lägenhet på Hornsgatan 62 vid Mariatorget, som lämpar sig mycket väl för andliga studier.

Uppkommande Evenemang

Utflykt till Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati
13 okt

Utflykt till Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati

Frescativägen 40 Stockholm, 114 18 Sverige in Naturhistoriska Riksmuseet 15:00
Att använda tro i vårt liv för att gå vidare.
09 jan

Att använda tro i vårt liv för att gå vidare.

Ölandsgatan 51 Stockholm, IL 116 63 in Swedenborgskyrkan 09:00
Lusthuskurs – blue prints
26 jul

Lusthuskurs – blue prints

Krukmakargatan 6 Stockholm, 118 51 Sverige in Krukmakargatan 6 15:30
Swedenborgs ”GRAND HUMAN” som struktur för en bok / Tanja Perskaja
13 sep

Swedenborgs ”GRAND HUMAN” som struktur för en bok / Tanja Perskaja

Krukmakargatan 6 Stockholm, 118 51 Sverige in Krukmakargatan 6 16:30
See Alla Evenemang

Senaste Nyheter och Uppdateringar