Dag: 9 oktober, 2020

Himmel och helvete nr. 459

Himmel och helvete nr. 459

on 9 oktober, 2020

Man bör veta att den mänskliga formen hos varje människa efter döden är desto skönare ju innerligare människan har älskat Gudomliga sanningar och levt efter dem. Varje människas inre karaktär kommer nämligen fram och formas i enlighet med hennes kärlek och liv. Ju djupare en människa känner, desto mer överensstämmer därför hennes känsla med himlen och desto skönare är till följd av detta hennes ansikte. Därför är de änglar som bor i den innersta himlen de skönaste av alla, ty de är former av himmelsk kärlek…
Jag har sett änglaansikten från den tredje himlen med en sådan skönhet att ingen målare med all sin konstnärliga talang tillnärmelsevis kan ge ett sådant ljus åt färgerna att det efterliknar en tusendel av det strålande ljus och liv som visade sig i deras ansikten. Men ansiktena hos den lägsta himlen kan i någon mån efterliknas.