Herrens Nya Kyrka som är Nova Hierosolyma

Herrens Nya Kyrka som är Nova Hierosolyma

Emanuel Swedenborg (1688-1772), teolog, parlamentariker och författare, skrev sitt storverk i 12 band med titeln Arcana Coelestia, som är en kommentar till Bibelns Genesis och Exodus och visar på den inre andliga mening som finns bakom den bokstavliga betydelsen: en symbolisk mening som visar på stadier i människans pånyttfödelse, hur det vanliga fallna jaget gradvis ersätts av något nytt och bättre.

Herrens Nya Kyrka som är Nova Hierosolyma (HNK) grundades 1937 i Haag, Nederländerna, som en utbrytargrupp från Allmänna Kyrkan av Nya Jerusalem som är namnet på den Swedenborgskyrka som numera innehar kyrkobyggnaden i Tegnérlunden, Stockholm. Vi har ett stort bibliotek och andaktsrum inrymt i vår lokal på Ölandsgatan 51, Stockholm. HNK har liksom Tegnérlundskyrkan sitt huvudsäte i Bryn Athyn, Pennsylvania, en förort till Philadelphia. Skillnaden är att vår grundare Theodor Pitcairn 1947 anslöt sig till Haag-gruppen i det att de ansåg att också Swedenborgs egna skrifter har en inre andlig mening och inte skall läsas enbart bokstavligt. Man skall alltid fråga sig hur bidrar denna passage i Bibeln eller i Swedenborgs skrifter till just min andliga utveckling.

Vår grupp, som kan sen ses som mera mystikt orienterad är huvudgruppen, är liten men finns representerad i USA, Sverige, Sydafrika, Lesotho, Serbien, Kroatien och Ukraina. Vi har cirka döpta 800 medlemmar varav 25 döpta medlemmar i Sverige. Vår grupp, Swedenborg Forum, och dess nära vänkrets omfattar cirka 100 personer och vi har i nuläget 285 medlemmar på facebook.

Swedenborgs verk har haft stor betydelse för den litterära utvecklingen och har påverkat författare som Balzac och Baudelaire i Frankrike, i England William Blake och de amerikanska transcendentalisterna: Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau och Walt Whitman; i Sverige Carl Jonas Love Almqvist, August Strindberg och Vilhelm Ekelund samt talrika senare skribenter. Swedenborg Forum anordnar föredrag om Swedenborgs andliga idéer och om hans betydande kulturella inflytande. Vi har även en präst som regelbundet håller gudstjänster i Nya Kyrkans anda.