Himmel och helvete nr. 489

Himmel och helvete nr. 489

De som har tillräknat det Gudomliga allt och betraktat naturen som något relativt dött och blott avsett att tjäna andliga ting, och som har bekräftat sig i denna inställning, är i himmelskt ljus. Allt som visar sig inför deras ögon får av detta ljus förmågan att bli genomskinligt. I denna genomskinlighet ser de otaliga skiftningar av det himmelska ljuset, som deras inre syn uppfattar så att säga omedelbart, och till följd av detta åtnjuter de inre glädjeförnimmelser.
Inredningen i deras hus gnistrar i olika ljus-och färgnyanser liksom av diamanter. Väggarna är kristallartade och alltså genomskinliga, och genom dem syns, likaledes med ständig omväxling, liksom böljande himlafenomen symboliserande himmelska ting… De som besökt himlen säger att de i de fenomenen som förekommer där sett vad intet öga sett. Och att de dessutom, på grund av en förnimmelse av Gudomliga ting som de fått av dem som bor i himlen, där hört vad intet öra hört.

Post CommentLeave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *