SWEDENBORG ART GROUP, kursledare Tanja Perskaja

ELEVUTSTÄLLNING på Ölandsgatan 51 under KulturNatten22 den 23/04/22

KURSDELTAGARE 2015 – 2017: Susanna Åkerman, Kent Gunnarsson, Börje Melander,
Gunilla Staaf, Katerina Leino, Lotta Sundstryff, Paul Donald,
Marianne Andersson, Jens Skyllinger, Andrei Vashestov,
Alexandra Strömberg, Pia Corall, Anna Perskaja, Marcus Nystrand m fl