Etikett: help

Swedenborgs ”GRAND HUMAN” som struktur för en bok / Tanja Perskaja

Swedenborgs ”GRAND HUMAN” som struktur för en bok / Tanja Perskaja

on 13 september, 2020

Swedenborgs ”GRAND HUMAN” som struktur för en bok / Tanja Perskaja

Swedenborgs ursprungliga ungdomskärlek till vetenskap i förening med hans andliga visioner gör honom unik. Med tiden blev hans vetenskapliga skrifter mer och mer förandligade. Swedenborgs intuition invigde honom in i någon sorts förenande Gudomlig Närvaro som han anade bakom mångfald av materiella former och fenomen. Swedenborg upptäckte den påtagliga kopplingen mellan intention och syfte, mellan orsak och verkan, mellan naturlig och andlig verklighet. Och denna sammankoppling influerade hans egen djupt målmedvetna unika insats. Swedenborg sökte länkar mellan det andliga, som han uppfattade som alltets orsak, och det naturliga, som han visste var verkan av denna orsak.

Men hur kan en Gudomlig Närvaro uppenbara sig för människor som saknar Swedenborgs förmågor? Swedenborg antyder att av alla sorters vetenskaper kan geometrin ge oss vägledning i saken. Hans verbala koncept ”Grand Human”, Den Stora Människan, finns att finna i verket Arcana Coelestia. Människan är skapad till Guds avbild, säger Bibeln. Ur detta följer att allt som människa skapar i sin tur skulle kunna föra vidare denna avbild ut i världen, helst.

Tanja Perskaja har nyligen kommit ut med en bok ”Guide till Visuell ProjektModellering”. Boken handlar om hur man kan spalta upp, planera och bedriva allehanda projekt med hjälp av den gudomliga geometrin. Från starten konstruerades bokens innehåll enligt konceptet ”Den Stora Människan”. Det tog 20 år att skriva, illustrera och publicera denna bok. Skapad i en form som stämmer med Swedenborgs-idé blev boken levande. Genom sitt föredrag vid Lusthuset/ Mullvaden/ vill Tanja inspirera våra besökare till att tillämpa konceptet i egna projekt. Då andas de ut en levande kraft.

https://www.adlibris.com/se/e-bok/guide-till-visuell-projektmodellering-med-pmg-9789198209655